Welke plichten komen erbij voor zorgaanbieders?

De Regeling jaarverantwoording WMG wordt gevolgd door de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in januari 2022 waarin een meldplicht voor elek nieuwe zorgaanbieder bij de Inspectie. Daarnaast komt er een vergunningsplicht waarmee elke praktijk met meer dan tien medewerkers de interne procedures dient vast te leggen en een intern toezichthouder moet aanstellen. In bepaalde gevallen is zelfs een cliëntenraad verplicht. Ook aan de bestuursstructuur van zorgaanbieders worden dan (nieuwe) eisen gesteld. Voor praktijken met meer dan 25 medewerkers wordt een intern onafhankelijk toezichthouder verplicht, zoals een raad van commissarissen. 

Voor meer informatie:

https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/actueel/nieuws/2020/11/17/internetconsultatie-regeling-jaarverantwoording-wmg ;
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-toetreding-zorgaanbieders-wtza
Aanleiding en bron voor dit artikel: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/goed-dat-het-ministerie-eindelijk-al-dat-tuig-in-de-zorg-eens-aanpakt~bcbfdb1e/

Eisen aan zorginstellingen

Je dient onder meer te controleren of een werknemer in het verleden geen ernstige fouten heeft gemaakt en sommige zorgverleners moeten in het BIG-register staan om hun werk te mogen doen. Er bestaat een uitputtend overzicht waar een zorginstelling precies aan dient te voldoen op de site van de kamer van koophandel. Lees hier alle informatie.

Checklist voor zorgaanbieders

Op de website van het CIBG (het voormalige Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg) vind je onder meer een checklist waar je zorg of jeugdhulp aan dient te voldoen. Je vind terug wat de kwaliteitseisen precies zijn en je kunt nagaan of je eraan voldoet. Bekijk het volledige overzicht en loop de checklist door op https://www.meldennieuwezorgaanbieders.nl/checklist-alles-op-orde