Andere sectoren met hoge groeicijfers

In september zijn er 2.696 mensen een bedrijf gestart in de gezondheidzorg. Het gaat vaak om zzp'ers die als leefstijlcoach of in de kinderopvang of thuiszorg beginnen.

In de sectoren sport, cultuur en recreatie  kwamen er 1057 nieuwe starters bij, zo'n 17% meer dan in 2020 werd gemeten over dezelfde periode. Volgens de KVK is deze groei vergelijkbaar met het niveau van voor de crisis.

Aantal bedrijven en zzp'ers in Nederland

De groei van het totale aantal starters was 4 procent in september. Het aantal bedrijven dat stopt ligt wat lager idan vorig jaar. Kanttekening hierbij is dat dit moeilijker te meten door opschoonacties in het register van de KvK. Begin oktober telde Nederland bijna 2,2 miljoen bedrijven, 1,2 miljoen daarvan fulltime zzp’ers. Daarnaast zijn er zo'n 323.000 parttime zzp’ers actief.