Disclaimer

Aansprakelijkheid Zorgscore

Zorgscore doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site (inclusief informatie van derden, de beoordelingen en de uitkomsten van vergelijkingen) geen fouten bevat. Helaas kunnen wij dit niet altijd garanderen. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op de site zijn geheel voor eigen rekening en risico.

Rechten

Zorgscore, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site staat. Daaronder vallen onder meer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de site. De site en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zorgscore.

Wijzigingen

Zorgscore mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van tevoren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.

Scores

Zorgscore doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de scores die wij tonen geen fouten bevatten. Wij updaten alle scores regelmatig. Omdat dit in de regel handmatig gebeurt is het niet uit te sluiten dat er fouten gemaakt worden. Kom jij ergens een fout tegen? Dan zouden we het op prijs stellen als je ons daarvan op de hoogte stelt. Stuur je e-mail naar praktijkpagina@zorgscore.nl. Meestal kunnen we een foute score binnen een halfuur herstellen. We garanderen je dat dit in ieder geval binnen 24 uur na melding gebeurt.