Privacyverklaring Zorgscore

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Zorgscore.

Zorgscore.nl verzamelt de scores van de belangrijkste reviewplatforms in Nederland. Zo krijg jij in een oogopslag de gemiddelde scores te zien van zorgaanbieders bij jou in de buurt. Je kunt makkelijk vergelijken en de zorg vinden die bij jou past. Zorgscore is jouw startpunt om de beste zorg te vinden. Door onze promotie ben je waarschijnlijk op onze website terechtgekomen. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Zorgscore verzameld worden. Het is daarom goed dat je weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Zorgscore, neem dan gerust contact op!

• Zorgscore | Jan Ligthartstraat 1 | 1817 MR | Alkmaar | KVK Nr. KVK 81572166
• Vestigingsnr. 000047854405
Zorgscore is een Besloten Vennootschap

Doelen voor de verzameling van persoonsgegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Zorgscore. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Zorgscore stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling. Je voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Zorgscore. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Zorgscore via de website. We vragen je om geen medische gegevens te verstrekken, maar je wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om contact met je te kunnen opnemen, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer.

03. Het geven van een beoordeling (review) over een zorgverlener.

Dat kan niet op Zorgscore. Wél op een van de platforms waar wij de scores van verzamelen, zoals Zorgkaartnederland, Klanten Vertellen, Facebook of Google.

De gegevens die Zorgscore ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden jouw e-mailadres en voor- en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

02. Reyez

De e-mail van Zorgscore wordt gehost via Reyez bij SQR.nl Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van SQR.nl

03. Reyez

De website en back-ups van de website worden gehost bij Reyez. Gegevens die jij achterlaat op de website van Zorgscore zijn op de servers van Reyez opgeslagen. Lees de privacyverklaring van Reyez op https://www.reyez.nl/privacy-statement/

Ontvangers

Jouw gegevens worden maximaal twee maanden na versturen bewaard door Zorgscore en nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de activiteiten.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kunt je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar service@zorgscore.nl

02. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Zorgscore via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je voor- en achternaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Als je het contactformulier invult op onze website dan worden diezelfde gegevens in de vorm van een email opgeslagen op de mailserver. We bewaren jouw bericht maximaal twee maanden.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Zorgscore of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Jouw rechten

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Zorgscore vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Zorgscore. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Zorgscore. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde link onderaan elke mail.

03. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Zorgscore opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Zorgscore al jouw gegevens over te dragen aan de partij aan wie jij wilt dat we de gegevens overdragen.

04. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Zorgscore vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Zorgscore niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Zorgscore jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via service@zorgscore.nl onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Wij reageren binnen twee werkdagen op jouw verzoek van je rechten gebruik te maken.

Zorgscore verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten van Zorgscore via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Zorgscore de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Zorgscore met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Zorgscore behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Zorgscore dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Zorgscore te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@zorgscore.nl |
Zorgscore B.V. Jan Ligthartstr. 1 | 1817 MR | Alkmaar

Versie mei 2022

Ben je Zorgaanbieder? Klik hier.

Meer weten over onze organisatie? Klik hier.