Geweld tegen hulpverleners

Geweld tegen zorgverleners is een groot probleem dat elk jaar in omvang toeneemt. Op basis van onderzoek staat vast dat tenminste een op de drie hulpverleners hiermee te maken heeft. Volgens de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) ervaren zelfs ongeveer 70% van de zorgverleners in Nederlandse ziekenhuizen fysiek of verbale geweld. Bij de politie komt excessief geweld steeds vaker voor. 

 

De Tweede Kamer wil dat de agressie tegen zorgmedewerkers stopt. Ze vinden dat de drempel voor aangifte worden verlaagd en dat de daders steviger moeten worden bestraft. PvdA-Kamerlid Julian Bushoff neemt stelling en zegt: "We zien dat de agressie tegen hulpverleners in de zorg toeneemt, dat vinden we onacceptabel. We vinden dat hulpverleners echt alle steun verdienen."

In het verleden zijn er al diverse oplossingen aangedragen om geweld tegen hulpverleners (ook in de zorg) aan te pakken:

  • Preventie: Dit kan worden bereikt door trainingen te geven aan zorgverleners over hoe ze met geweld kunnen omgaan en hoe ze zichzelf kunnen beschermen.
  • Aangifte: Het bevorderen van de aangifte van incidenten van geweld, zodat de daders kunnen worden vervolgd.
  • Beveiliging: Het verhogen van de beveiliging in ziekenhuizen en andere zorginstellingen om zorgverleners te beschermen.
  • Ondersteuning: Het bieden van psychologische ondersteuning en hulp aan zorgverleners die geweld hebben meegemaakt.
  • Sensibilisering: het creëren van bewustzijn onder de patiënten en hun familie over de gevolgen van geweld tegen zorgverleners.
  • Samenwerking: samenwerken met de politie en andere organisaties om geweld tegen zorgverleners aan te pakken.

Voorgestelde nieuwe oplossingen voor het bestrijden van geweld tegen hulpverleners

De Tweede Kamer buigt zich 18 januari 2023 over dit probleem, enkele dagen nadat er in Emmen een medewerkster in de jeugdzorg is omgekomen na een steekpartij.
Kamerlid Agema (PVV) constateert dat de toename van agressie steeds vaker wordt veroorzaakt door mensen met psychiatrische problemen. Zij vindt dat er moet worden geïnvesteerd in de GGZ-crisisdienst en in meer GGZ-opnameplekken.
Bushof (PvdA) wil dat een werkgever in plaats van de werknemer die zelf slachtoffer was van de agressie aangifte kan doen. In de huidige situatie waarin een zorgverlener aangifte moet doen staan ook de gegevens van zorgmedewerker zelf in de aangifte, wat onwenselijk is. Verder is de aangifteprocedure erg tijdrovend, dit komt nu nog ten laste van de zorgmedewerkers.

Het probleem steekt overigens niet alleen in Nederland steeds vaker de kop op. Ook in België wordt een toename van agressie tegen hulpverleners geconstateerd. Daarover lees je hier meer