Het huisartsentekort. Zijn er oplossingen?

Er is in Nederland momenteel een tekort aan huisartsen. Volgens cijfers van de Nederlandse Vereniging van Huisartsen (NHG) is het aantal vacatures voor huisartsen in 2020 gestegen tot bijna 500. Dit is ongeveer 4% van het totaal aantal huisartsen in Nederland.

Verwachtingen zijn dat het tekort aan huisartsen de komende jaren zal blijven bestaan of zal toenemen. Dit komt onder andere door vergrijzing van de huisartsenpopulatie en een groeiende vraag naar zorg.
Er zijn diverse oplossingen voorgesteld om het tekort aan huisartsen aan te pakken, zoals het aantrekkelijker maken en vergroten van de capaciteit van de opleiding tot huisarts, meer flexibiliteit in de arbeidsvoorwaarden voor huisartsen, en het versterken van de samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners.

Oplossingen voor het huisartsentekort in Nederland

Er zijn diverse oplossingen voorgesteld om het tekort aan huisartsen in Nederland aan te pakken. Hieronder zijn enkele van deze oplossingen beschreven:

  • Aantrekkelijker maken van de opleiding tot huisarts: Er zijn maatregelen genomen om de opleiding tot huisarts aantrekkelijker te maken. Zo zijn er bijvoorbeeld maatregelen genomen om de financiering van de opleiding te verbeteren en is er meer aandacht besteed aan praktijkgericht onderwijs.
  • Meer flexibiliteit in de arbeidsvoorwaarden: Er is steeds meer aandacht voor het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden voor huisartsen. Hierdoor kunnen huisartsen bijvoorbeeld meer flexibiliteit krijgen in hun werktijden, waardoor ze beter hun werk en privé kunnen combineren.
  • Versterken van de samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners: Er is meer aandacht voor het versterken van de samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen, fysiotherapeuten en apothekers. Hierdoor kunnen huisartsen meer taken delen en efficiënter samenwerken.
  • Attractiebeleid: Door gericht werven van huisartsen uit het buitenland en het ondersteunen van internationale huisartsen bij het vestigen in Nederland kan het tekort aan huisartsen verminderd worden.
  • Inzet van technologie: Door het inzetten van technologie, zoals telemedicine, kan de werkdruk van huisartsen verminderen en kan de toegang tot zorg verbeteren.
  • De capaciteit vergroten in de huisartsenopleidingen: Jaarlijks moeten 1190 meer basisartsen instromen in de huisartsenopleiding. Dat stelt het Capaciteitsorgaan. (Dit advies is hoger dan het werkelijke aantal opleidingsplekken in 2022: 850) en ook een stuk hoger dan het vorige advies van het Capaciteitsorgaan (921)).

Het is belangrijk op te merken dat geen van deze oplossingen alleen een oplossing zal zijn voor het tekort aan huisartsen. Een combinatie van verschillende oplossingen zal het meest effectief zijn in het aanpakken van het tekort.