Een kwart van alle mondzorgpraktijken in Nederland heeft geen deugdelijke website

Naar schatting een kwart van de mondzorgpraktijken in Nederland heeft geen deugdelijke website. Er is geen SSL-protocol. De website van deze mondhygiënisten is dus niet veilig waardoor je gegevens bij de verkeerde instantie terecht kunnen komen.
Verder is de kwaliteit van de websites vaak ook bedroevend. In bijna de helft van de gevallen wordt er nog gerefereerd aan de openstelling van de betreffende praktijk ten tijde van de eerste coronagolven. 
Dit blijkt uit een inventarisatie van Zorgscore. Vooral het ontbreken van het SSL-protocol is ernstig. SSL is namelijk een manier om je gegevens versleuteld over het internet te versturen. Dit houdt in dat alleen de bedoelde ontvanger de inhoud van het bericht kan zien. Dit is ook van belang als je je via de website met een formulier aanmeldt. Je herkent de aanwezigheid van SSL door de toevoeging https:// voor het webadres. SSL is ook te herkennen aan het slotje in de balk waar je het webadres ziet verschijnen.

Omdat het veelal over medische gegevens gaat en er hier en daar bsn nummers worden gevraagd bij de aanmelding raden we patiënten die zich willen aanmelden aan eerst te controleren of hun gegevens wel veilig verstuurd worden. De mondzorgpraktijken die het betreft dienen zo snel mogelijk maatregelen te treffen omdat het tonen van websites die niet veilig zijn verboden is in Nederland.