Een kwart van alle mondzorgpraktijken in Nederland heeft geen deugdelijke website

Naar schatting een kwart van de mondzorgpraktijken in Nederland heeft geen deugdelijke website. In ca. 10% van de gevallen ontbreekt er een SSL-certificaat. Nog eens 10% heeft helemaal geen website.
De websites van de mondzorgpraktijken zonder SSL zijn niet veilig. Als je gegevens doorgeeft kunnen deze mogelijk bij de verkeerde instantie terecht komen. Dit blijkt uit een inventarisatie van Zorgscore over de periode augustus-december 2023.

Verder is de kwaliteit van de websites vaak bedroevend. In bijna de helft van de gevallen wordt er nog gerefereerd aan de openstelling van de praktijk ten tijde van de eerste coronagolf. Vooral het ontbreken van het SSL-certificaat is ernstig. SSL is namelijk een manier om je gegevens versleuteld over het internet te versturen. Dit houdt in dat alleen de bedoelde ontvanger de inhoud van het bericht kan zien. Dit is bijvoorbeeld van belang als je je via de website met een formulier aanmeldt. Je herkent de aanwezigheid van SSL door de toevoeging https:// voor het webadres. SSL is ook te herkennen aan het slotje in de balk waar je het webadres ziet verschijnen. 

Omdat het veelal over medische gegevens gaat en er hier en daar bsn nummers worden gevraagd bij de aanmelding raden we patiënten die zich willen aanmelden aan eerst te controleren of hun gegevens wel veilig verstuurd worden. Je herkent dit door het 'slotje' in de balk waar je het webadres (de url) van de praktijk invult.
De mondzorgpraktijken die het betreft dienen zo snel mogelijk maatregelen te treffen omdat het tonen van websites die niet veilig zijn verboden is in Nederland. De voornaamste reden om het SSL-certificaat aan te schaffen is natuurlijk het feit dat je als zorgpraktijk de bezoekers op ke website zo goed mogelijk wilt beschermen tegen criminele activiteiten. In Nederland controleert de Autoriteit Persoonsgegevens actief op overtredingen. Er kan een hoge boete worden opgelegd.